Christensen/Kromann har gennem en årrække beskæftiget sig med rådgivning, tilsynsarbejde og byggestyring i forbindelse med opførelse af vindmøller på land.

Vi søger til stadighed at optimere arbejdsgangene og processerne i anlægsarbejderne i forbindelse med vindmølleprojekter. Derfor har vi, med udgangspunkt i egne erfaringer samt bygherrernes ønsker, udarbejdet et effektivt og fleksibelt produkt for rådgivning på vindmølleprojekter på land.

Produktet består af flere komponenter og hver enkelt komponent kan tilpasses det enkelte projekt og/eller bygherrens ønsker.