Geoteknik er en ingeniørvidenskab, der bruges til at undersøge virkningen mellem menneskeskabte konstruktioner og jordtypen, hvor konstruktionerne placeres. Det er en relativt ny videnskab, hvor de grundlæggende fysiske og mekaniske sammenhænge først i nyere tid er dokumenteret og formuleret.

Geoteknik er den teoretiske baggrund for fundering. For at opnå en sikker og økonomisk fordelagtig fundering af et bygningsværk, skal man have kendskab til jordens styrke-, stivheds- og strømningsparametre. Disse egenskaber måles ved forsøg på repræsentative jordprøver udtaget fra boreprøver på den aktuelle byggeplads og ved inddragelse af videnskaben geologi, idet egenskaberne afhænger stærkt af jordens dannelsesmåde.