Thomas Christensen, partner i Christensen/Kromann

 

Det store 10-års eftersyn og de velovervejede valg

Hos Christensen/Kromann fortsætter man det arbejde, der blev sat i gang i løbet af 2020. Det er en kritisk gennemgang af alle virksomhedens forhold, arbejdsgange og vaner, der er opstået over de seneste ti år.

 

Det er en aktiv proces, hvor ledelsen tager et grundigt kig på alle dele af den virksomhed, der er bygget op.

 

Det gælder alt lige fra kontorindretning til it-systemer til måden, man organiserer sig og sikrer medarbejdernes trivsel.

- Jeg tror, at det gælder for mange nystartede virksomheder, at man i starten har meget travlt med at komme ud og løse en hel masse opgaver og ikke tænker så meget over, hvordan man egentlig organiserer sig undervejs, fortæller Thomas Christensen, der i 2010 etablerede den rådgivende ingeniørvirksomhed sammen med sin kompagnon Kaare Kromann.

Fik man skabt det mest optimale?

Når de to stiftere kigger tilbage på de år, der er gået, så ser de succes. Virksomheden har alle år haft masser af opgaver, og der har været rigtig travlt. Og dermed er der en masse valg, der på sin vis bliver taget i farten og så er man hurtigt videre. Så blev det bare lige sådan, og så kommer man aldrig rigtig tilbage og kigger på om de arbejdsgange og procedurer, man fik skabt, er de mest optimale.

- Og selvom vi fortsat har travlt, så har vi besluttet, at vi aktivt vil lave et kritisk gennemsyn af Christensen/Kromann, og den måde virksomheden fungerer på. Det er en stor opgave, som vi tager lidt efter lidt. Vi tager et emne op og diskuterer det og så tager vi en beslutning om, hvordan det skal være fremover, forklarer Thomas Christensen, der på nuværende tidspunkt kigger intensivt på, hvordan medarbejderne trives, og om der er gamle vaner og arbejdsgange, der skal laves om.

- Det handler ligeledes om at have en god dialog med sine medarbejdere om, hvordan de ser deres hverdag. Laver de det de gerne vil? Det, de er bedst til. Hvad kan vi gøre for at skabe den bedst mulige arbejdsplads og dermed også den bedst mulige virksomhed både for os og for medarbejderne, spørger Thomas Christensen.

Et kritisk gennemsyn af den virksomhed man selv har bygget op er ikke en let opgave. Det kræver vedholdenhed, og at man investerer sin tid i processen. Men det er også en spændende opgave og mange gange forløsende, når man finder frem til noget, der faktisk har været en udfordring i mange år.

- Det er en rigtig god og sund proces, hvor vi hver gang vi tager et emne op får lavet nogle bevidste valg om, at det er sådan vi gør her i virksomheden. Det skaber orden og ro hver gang en ny brik falder på plads, siger Thomas Christensen.

En forløsende ændring

En af de mest forløsende ændringer hidtil var, da eftersynet kom til virksomhedens faktureringssystem. Her var det nærmest hver dag, at enten Kaare eller Thomas skulle ind og checke, hvilke fakturaer, der skulle rykkes for betaling, og hvem der havde betalt og så videre.

- Det viste sig jo selvfølgelig at være fuldstændig åndsvagt, at vi gik og brugte vores tid på det. For i vores faktureringssystem lå allerede den service, at vores revisor med et kig hver 14. dag kan løse den opgave. Det var virkelig en stor forløsning at vide, at det er der bare helt styr på fuldstændig automatisk, forklarer Thomas Christensen, der ansporet dels af den oplevelse og dels i forbindelse med corona-situationen også har sat gang i et digitaliseringsprojekt.

- Vi har altid haft en fysisk sagsmappe på hver enkelt projekt og hver enkelt kunde. Og jeg skal hilse at sige, at det kommer til at fylde meget, når man skal gemme sagerne i fem år. Det bliver jo til tusindevis af sagsmapper, forklarer Thomas Christensen.

Optimering af arbejdstid og arbejdsopgaver

Den største og vigtigste opgave i forbindelse med gennemsynet hidtil har dog været en kortlægning af, hvad hver enkelt medarbejder bruger sin tid på. Helt simpelt ved at skrive ned på et stykke papir, hver gang man løser en opgave i løbet af 1-2 uger.

- Og efterfølgende kan man jo så tage diskussionen om, hvilke opgaver man synes om, og hvilke, der egentlig bare er irriterende. Derefter kan vi som ledelse så træffe nogle beslutninger – store og små – og på den måde optimere arbejdstiden, så vi laver mest af det, vi gerne vil og trælse opgaver måske bliver løst på en anden måde eller udliciteret, fortæller Thomas Christensen.

Christensen/Kromann beskæftiger udover de to indehavere Kaare Kromann og Thomas Christensen, fire medarbejdere. Virksomheden løser opgaver i hele landet og har hovedkontor i Bjerringbro, samt et kontor i Aalborg.

Forsidefoto: Kelly Sikkema/Unsplash