Med et sitespecifikt fundamentdesign skal der typisk bruges mindre beton og armering end ved standardfundamentet. Dermed penge sparet for bygherren.

 

Et stærkt fundament til den grønne omstilling

Nu kan den rådgivende ingeniørvirksomhed, Christensen/Kromann, også tilbyde design af sitespecifikke vindmøllefundamenter. Det giver kunderne vished om, at de altid får det optimale fundament til den lavest mulige pris.

 

Det vælter ikke i stille vejr. Sådan lyder et godt, gammelt optimistisk ordsprog, når folk sætter et lille haveskur op i baghaven. Krydsede fingre og optimisme er dog ikke helt nok, når der investeres millioner af kroner i store vindmølleprojekter. Der skal komplekse beregninger og mange, mange tons beton og armering til at holde på en vindmølle stående på jorden, når vinden suser gennem de store vinger og trækker den grønne omstilling fremad.

I mange år var det en sædvane, at man designede fundamenterne til vindmøller på land ud fra en betragtning om “worst case” scenario. Det vil sige, at man lavede standardberegninger ud fra parametre med den ringest mulige jord-sammensætning og ekstrem kontinuerlig vindpåvirkning. Det betød dermed, at vindmøllefundamenter ofte blev overdimensionerede og dermed markant dyrere, end de egentlig behøvede at være.

 

Penge sparet

Den praksis bliver nu udfordret af den rådgivende ingeniørvirksomhed, Christensen/Kromann, der er blandt landets mest erfarne rådgivere på markedet for onshore
vindmøller. Siden firmaet startede i 2010 har det altid været et væsentligt omdrejningspunkt at tilpasse sig kundernes behov. Derfor har den rådgivende ingeniørvirksomhed i den seneste tid udviklet de kompetencer, der gør, at man nu kan tilbyde kunderne at designe vindmøllefundamenter, der passer specifikt til lige præcis de jordbundsforhold og den mølletype, der er valgt til projektet. Det betyder, at der i 99 ud af 100 tilfælde er penge sparet for bygherren, idet fundamentet dimensioneres til at kunne matche præcis de forhold, der er gældende på det enkelte site.

- Det, vi har hørt fra bygherrerne på vindmølleprojekter i Danmark gennem årene, er at de gerne vil forholde sig til så få leverandører som muligt. Derfor var det
nærliggende for os, at når vi både står for geoteknik, projektering af vinge- og kranpladser, byggestyring og tilsyn, at sikre at vi også kan tilbyde at levere et site-specifikt
fundamentsdesign, fortæller Thomas Christensen, medejer af Christensen/Kromann, der med tredjepartsgodkendelse fra et certificeringsbureau som eksempelvis TÜV, sikrer at
fundamentsdesign overholder vindmøllebekendtgørelsen i Danmark.

Hos Christensen/Kromann vil man kontinuerligt arbejde på at udvikle yderligere kompetencer, der gør, at bygherrer med vindmølleprojekter skal forholde sig til færre
leverandører og dermed få en lettere byggeproces, samt lavere omkostninger i byggefasen.