Mudder eller Macchiato?

Vi kommer til at mangle koblingen mellem teori og praksis
Hos Christensen/Kromann, der i det store billede er et ret lille ingeniør-firma, kan de tydeligt se tendensen. De unge, nyuddannede ingeniører kommer ikke ud fra kontorerne på havnefronten i Aalborg, Aarhus eller København.


Det kan blive et stort problem i fremtiden.

Der er mange ingeniører, der mangler den praktiske erfaring. Det med at have jorden mellem hænderne og kunne kende de forskellige jordtyper. At stå på en byggeplads i mudder til knæene. Det mangler de, forklarer Kaare Kromann, partner i den geotekniske rådgivningsvirksomhed Christensen/Kromann.

De nyuddannede vil gerne ind på de store kontorer og regne på verdens største hængebro, der skal bygges i Korea. Og det er rigtig fint, men vi skal altså stadig have bygget noget herude på pløjemarken i Jylland. Vi ender med at komme til at mangle de folk, der har den faglige tyngde, samtidig med, at de har den praktiske erfaring og kan genkende jordtyper, siger Kaare Kromann og erklærer sig en del af en uddøende race, der netop er oplært i at kombinere teori og praktik.

Jeg tror faktisk, at det er et generelt problem, at der er for mange høj-teoretiske skrivebords-ingeniører inden for både stål, træ og så videre. De er vanvittigt dygtige til det, de laver, men de mangler den praktiske kobling til de ting, som de beregner på, siger Thomas Christensen, partner i Christensen/Kromann.

Efterhånden er det mere reglen end undtagelsen, at geoteknikerne i de store ingeniørhuse aldrig selv har en jordprøve i hænderne. Der er en boremand, der borer den op. En geolog bedømmer den, mens en teknisk assistent tegner en boreprofil op. Men geoteknikeren, der beregner og laver rapporten har ikke selv fysisk set jordprøven eller stedet, hvor den er taget fra. Men hvorfor er det et problem?

Problemet opstår i de situationer, hvor jordbundsforholdene varierer imellem de på forhånd udførte boringer. Her skal en geoteknisk tilsynsførende på byggepladsen kunne vurdere om jorden er funderings-egnet i forhold til det aktuelle projekt.

For at løse opgaven skal ingeniøren koble sin viden om jord-bedømmelse – herunder de forskellige jordarters karakteristika og egenskaber, med sin praktiske viden om mulighederne og udfordringer samt teoretisk ballast omkring konstruktioner, beton og armering. Oven i det smider vi det danske vejr, vind og regn i rigelige mængder. Nogle gange kommer man bare til at mangle denne kobling mellem, hvad der er smart og muligt teoretisk, og hvad der er smart og muligt rent praktisk ude på byggepladsen, siger Thomas Christensen.

Christensen/Kromann har hovedsæde i midtjyske Bjerringbro og et kontor i Aalborg. Virksomheden beskæftiger sig med geoteknisk rådgivning. For eksempel jordbundsundersøgelser forud for alle typer af byggeri, geotekniske beregninger og tilsyn. Endvidere er virksomheden en af Danmarks mest erfarne rådgivere inden for on-shore vindmøller.

For yderligere oplysninger eller kommentarer:
Kontakt Thomas Christensen på telefon: +45 41786911 
eller Kaare Kromann på telefon: +45 41786910
Se eventuelt mere på www.ckgeo.dk